Ukens restaurantanmeldelser 2012 (uke 22)

Onda Sea er anmeldt denne uken

Bilde: Onda.no

Her får du en oversikt over restaurantanmeldelsene i uken som gikk.

Aftenposten: Hard Rock Cafe. Karakter 3/6. Flere anmeldelser av Hard Rock.

Aftenposten: Illegal Burger. Karakter 5/6. Flere anmeldelser av Illegal Burger

Aftenposten: Royal Revolver. Karakter 4/6. Flere anmeldelser av Royal Revolver

Aftenposten: Hereford Steakhouse. Karakter 2/6. Flere anmeldelser av Hereford Steakhouse

Aftenposten: Onda Sea. Karakter 5/6. Flere anmeldelser av Onda Sea

Aftenposten: Four Seasons. Karakter 4/6. Flere anmeldelser av Four Seasons

DN: Solsiden. Karakter 23/30. Flere anmeldelser av Solsiden.

Dagsavisen: Onda Sea. Karakter 3/6. Flere anmeldelser av Onda Sea

Si din mening

© 2012 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test