Ukens restaurantanmeldelser 2012 (uke 20)

Eger Cafe ble anmeldt denne uken av Aftenposten

Bilde: Egercafe.no

Her får du en oversikt over restaurantanmeldelsene i uken som gikk.

Dagbladet: Oriental. Karakter 5/6. Flere anmeldelser av Oriental

Aftenposten: Mekong. Karakter 4/6. Flere anmeldelser av Mekong

Aftenposten: Eger Cafe. Karakter 4/6. Flere anmeldelser av Eger Cafe

Dagsavisen: Fjord Restaurant. Karakter 5/6. Flere anmeldelser av Fjord

Lars Spiser, drikker og synser: Maaemo. Ikke karakter. Flere anmeldelser av Maaemo

Burgerbloggen: Restaurant V. Ikke karakter. Flere anmeldelser av Restaurant V

Si din mening

© 2012 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test