Tips for å unngå uhygeniske restauranter

[Bilde: Rachel Zack/Flickr]

VG skriver i dag om hvordan man skal unngå å spise på steder som ikke tilfredstiller Mattilsynets regelverk. Distriktsjef Kjetil Berg i Mattilsynet mener man bør se etter ryddighet ved inngangspartiet og inne i selve restauranten samt på toalettet. Berg påpeker at et skittent toalett ofte samsvarer med et uhygenisk kjøkken.

Også Seniorinspektør Bente Elisabeth Lind vektlegger generell renhet og ryddighet i restauranten. I tillegg er det viktig at de ansatte har forholdsvis rene klær og at de har en egen arbeidsuniform. Andre ting man kan se etter er at de ansatte vasker seg etter de har vært i kontakt med penger samt at det er ryddig rundt avfallskonteinere på utsiden. For å unngå å bidra til svart omsetning er det også viktig at betalingen som mottas faktisk registreres på kassaapparatet. I tillegg bør man forsikre seg om at drikkevarer og eventuell tobakk har norske varedeklarasjoner/advarsler slik at man ikke kjøper smuglervarer. Det er ofte en sammenheng mellom bruk av smuglervarer, svart omsetning og uhygeniske forhold.

Mattilsynet har et pilotprosjekt i Trøndelag og Møre og Romsdal hvor de gir alle restauranter en karakter i form av “smilefjes”. Et bredt smilefjes betyr at Mattilsynet ikke har noen merknader til restauranten. Dette smilefjeset må vises godt synlig i restauranten og skal gi forbrukerne informasjon om hvor det anses som trygt å spise. Det er imidlertid usikkerhet om denne ordningen blir utvidet til å gjelde restauranter i resten av Norge. Det finnes visstnok rundt 5600 spisesteder i Norge slik at en utvidelse av ordningen vil kreve utvidede ressurser til Mattilsynet.

Ett svar til “Tips for å unngå uhygeniske restauranter”

  1. dercibrhica says:

    Les hele bloggen, ganske bra

Si din mening

© 2011 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test