Om Restaurantanmeldelser

Restaurantanmeldelser.com skal være en ekstensiv guide for den som skal ut å spise i Oslo. Siden presenterer anmeldelser av restauranter fra både aviser og seriøse blogger og beregner en gjenomsnittsscore basert på disse kildene. I tillegg presenteres artikler og andre analyser om den norske og internasjonale restaurantindustrien.

Gjenomsnittskarakteren baserer seg altså på et snitt fra våre kilder på en skala fra 1-6. I de tilfeller der kilden baserer seg på en annen skala konverteres denne til en sekspoengsskala. Der hvor kildene ikke oppgir en poengsum linker vi likevel til anmeldelsen men denne teller da ikke inn i gjenomsnittskarakteren. Der hvor kildene har flere anmeldelser av samme restaurant er den den nyeste som teller i gjenomsnittsscoren. Vi linker også til bloggomtaler og det er mulig å legge inn brukeranmeldelser men disse teller heller ikke inn i gjenomsnittscoren for restauranten.

Under føler en liste over de kildene vi bruker per i dag (oppdateres gjevnlig):

NATT&DAG Nordic Nibbler

Mangler det et bra nettsted eller blogg i listen?. Send oss et tips!

Ved å basere seg på et bredt spekter av kilder er sjansen større for at anmeldelsen faktisk stemmer med virkeligheten og ikke kun reflekterer en persons mening. Sjekker du restaurantanmeldelser.com før du drar ut for å spise minimerer du sjansen for å få en dårlig opplevelse. Og skulle ikke anmeldelsene stå i stil med din opplevelse kan du si din mening i ettertid.

Har du spørsmål, kommentarer eller er interessert i å annonsere kan du kontakte oss.

Vår privacy policy finner du her.

© 2011 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test