Mattilsynets inspektører frykter for egen sikkerhet

[Bilde: alancleaver_2000/Flickr]

VG melder om at mattilsynets inspektører må ta forholdsregler i forhold til egen sikkerhet når de er ute på kontroller av spisesteder i Oslo. I følge en rapport fra Mattilsynet er det hyppige eierskifter, et stort antall serveringssteder, lav kompetanse, maglende vilje til å rette seg etter pålegg samt kriminalitet som gjør Oslo til en vanskelig by å kontrollere.

Inspektørene kontrollerer alltid steder sammen to og to og ved en del tilfeller skjer også kontrollene i samarbeid med politiet. Politisjef Bjørn Vandvik opplyser til VG at en stor andel av omsetningen i restaurantbransjen er svart økonomi. Undersøkelser viser at det dreier seg om så mye som 20-25 prosent av den totale bransjeomsetningen. Annen kriminalitet er konkurspekulasjoner, ulovlig arbeidskraft, smuglervarer samt narkotika og prostitusjon. De som spekulerer i å ta ut høyest mulig fortjeneste på kortest mulig tid har også få incentiver til å følge mattilsynets regelverk. Driver man uryddig vil det ofte altså gjenspeiles i mathygenen.

For å prøve å rydde opp i bransjen gjennomføres det nå tverrfagelige kontroller med matilsynet, toll, brannvesen og tollvesen. I en slik kontroll i 2009 ble 34 av 69 steder stengt i kortere eller lengre tid som følge av dårlig mathygene, manglende renhold eller bruk av smuglerkjøtt. 12 fikk anmerkninger fra brannvesen og fire ble stengt som følge av skadedyr. Ytterligere 16 personer ble pågrepet for besittelse av narkotika. På ni steder bodde det folk i lokalene, hovedsaklig kriminelle og asylsøkere i følge politiet. 29 personer ble tatt for brudd på utlendingsloven mens ni stykker ble pågrepet med falsk pass. Flere av stedene neglisjerte matilsynets påbud om stenging og åpnet igjen kort tid etterpå.

Si din mening

© 2011 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test