Matelitisme?

Forfatteren av boken “Fast Food Nation” Eric Schlosser går i et inlegg i Washington Post ut mot de som sidestiller det å være matentusiast eller det man på engelsk kaller en “foodie” med matelitisme etter at presidenten av “American Farm Bureau Federation” langet ut mot “selvutnevnte matelitister” som er “fast bestemte på å mislede konsumentene”.

Schlosser mener dette er en bevisst taktikk for å unngå seriøs debatt om USAs landbrukspolitikk som etter hans mening er oversentralisert og overindustrialisert samt kontrollert av en håndfull selskaper som i for stor grad er avhengig av skadedyrmiddeler, kjemisk gjødsel, kjemiske tilsetninger, genetisk modifiserte organismer, fabrikkfarmer, fossilt brennstoff og offentlige subsidier. Schlosser argumenterer videre i artikkelen for ulike måter dette skader konsumentene, arbeidere og amerikanske bønder på. Mange av disse aspektene ble også godt dokumentert i dokumentaren “Food Inc” fra 2009  (regissert av Robert Kenner og co-regissert av Schlosser) som absolutt kan anbefales.

Schlosser mener likevel at visse aspekter med dagens “matbevegelse” lukter av elitisme og kan skade debatten. Han trekker her frem kjendiskokkers bruk av obskure ingredienser, snobberiet som mange restaurantkritikere ofte utviser samt den “besatte interessen for eksotiske tilberedingsteknikker”. Schlosser mener disse tendensene kan være irriterende. Men de gjør ikke folk syke som dagens industrielle matsystem.

Han peker også på en rekke søksmål foretatt av matgiganter mot personer og organisasjoner som har uttalt seg kritisk i tillegg til svært mangelfull merking av maten som produseres. Dette bidrar til den ignoransen for hva man putter i seg som dagens industrielle matsystem er avhengig av. Samtidig trekker Schlosser frem store selskaper som har startet prosessen med å bevege seg i en annen retning. Gigantiske selskaper som Wal-Mart, Danone, Kellogg’s, General Mills og Compass foretar stadig større investeringer i organisk bærekraftig produksjon. Matvarekjeden Whole Foods er kjent for sitt spesielle fokus på organiske og naturlige produkter og for sine krav for rettferdige arbeidsbetingelser også fra sine leverandører. Kjeden blir ranket blant de mest sosialt ansvarsfulle bedriftene i USA og har også etterhvert ekspandert til England. Fast-food kjeden Chipotle promoterer human behandling av gårdsdyr. Mennesker som Jamie Oliver og Førstedame Michelle Obama har promoteringav sunnere mat i skolen som fanesak.

Schlosser skriver at å kalle dette for matelitisme blir å gjøre ordet meningsløst og påpeker videre at de rike alltid vil spise bra. Det er de fattige og arbeidsklassen som trenger et nytt og bærekraftig matsystem. Det er disse menneskene som bor i de mest forurensede områdene og er eksponert for de farlige kjemikalier på jobb. Schlosser konkluderer med at et matsystem som baserer seg på fattigdom og utnyttelse aldri vil kunne bli bærekraftig.

[Intervju med Food Inc regissør Robert Kenner fra The Daily Show]

 

The Daily Show – Robert Kenner
Tags: Daily Show Full Episodes,Political Humor & Satire Blog,The Daily Show on Facebook

Si din mening

© 2011 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test