Mandag kåres verdens 50 beste restauranter

Hvert år publiserer Restaurant Magazine en oversikt over sin kåring av verdens 50 beste restauranter. Betydningen av å havne på denne listen kan være enorm. I 2003 og 2004 var det Thomas Keller sin restaurant “The French Laundry” som vant, i 2005 Heston Blumingthal sin restaurant “The Fat Duck” i London mens Adrian Ferra ble første kokk som vant prisen tre år på rad fra 2006 – 2008 med restauranten “El Bulli”. Regjerende vinner fra 2010 er imidlertid Københavnsrestauranten “Noma”. Norge fikk ingen restauranter med på listen i 2010. Sverige fikk med restauranten “Mathias Dahlgren Matsalen/Matbaren” på en 25 plass samt “Oaxen Krog” på en 42. plass.

Å komme med på listen kan ha en enorm betydning for den enkelte restaurant. NY Times kan f. eks melde at London-restauranten Hibiscus i 2010 kom med for første gang på en 49. plass, noe som ga et enormt kundeoppsving på en tid av året som normalt sett var ganske dødt. En plass på listen er derfor naturligvis svært ettertraktet.

Kåringen av listen skjer ved at verden først deles opp i 27 regioner. En formann for hver region utnevner 30 jurymedlemmer som skal bestå av restauranteiere, journalister, kokker etc. Jurymedlemmene stemmer deretter på hvilke restauranter de mener er de beste. Et kriterie er at de må ha spist på denne restauranten i løpet av de siste 18 månedene. Stemmegivningen er hemmelig mens identiteten på juryformenn og jurymedlemmer offentliggjøres.

Formannen for den franske juryen sier at han vektlegger å utnevne mennesker som “reiser mye og har et åpent sinn”. Han klager over at mange franske gastronomikere kan være for tradisjonelt bundet og ufleksible.

Det er imidlertid flere eksempler hvor det har vært representanter i juryen som også driver en restaurant som er aktuell for innlemmelse i listen noe som kan så tvil om kåringens objektivitet. En annen kritikk som har blitt reist er at det ikke kreves dokumentasjon for at jurmedlemmene faktisk har vært å spist i løpet av de siste 18 måneder på stedene de nominerer. F. eks vant som nevnt “El Bulli” tre år på rad. Med at alle de som da har stemt på El Bulli faktisk har spist der i denne perioden er nærmest en umulighet med tanke på at restauranten får flere hundre tusen reservasjoner hvert år og kun kan akseptere en liten del av disse.

Andre tror at det handler om å få de riktige folkene inn dørene. Formann for den skandinaviske juryen Lars Peter Hedberg uttaler til Times at det svenske turistbyrået inviterer formenn for de ulike regioner samt journalister på en “gastrotur” til Sverige for å vise frem landets ledende restauranter. Flere andre rapporterer om generelt mer lobbyvirksomhet både fra offentlige myndigheter og innad i juryene nå enn før.

En forslag for å demme for utidig innflytelse på nomineringsprosessen kan derfor være å be alle jurymedlemmer om å fremlegge kvitteringer på at de har spist på den nominerte restauranten de siste 18 måneder og at de har betalt for måltidet selv. El Bullis stjernekokk Ferran Adria sier seg enig i dette og mener Restaurant Magazine bør kreve kvitteringer samt prøve å begrense effekten av lobbyvirksomheten ved å bytte ut alle jurymedlemmer og formenn hvert år. Da vil listen kunne øke sin troverdighet.

Redaktøren for Restaurant Magazine påpeker William Drew påpeker imidlertid at dette vil øke byråkratiet i en forholdsvis liten organisasjon samt at det kan utelukke mange kompetente personer fra å delta i juryen. Drew sier også at de aldri har påstått at kåringen skal være en vitenskaplig eller hundre prosent objektiv men at den skal reflektere bransjens syn på hva som er de 50 beste restaurantene i verden.

Objektiv eller ikke så er det i hvert fall ingen tvil om listens betydning og listen for 2011 offentliggjøres på mandag. Vi kommer selvsagt tilbake med en rapport om resultatene.

Si din mening

© 2011 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test