Kan Groupon skade restaurantindustrien?

Groupon er et rabattkupongselskap som sender ut “Dagens tilbud” på e-post til sine epostlister av kunder. Tilbudet er ofte sterkt rabatterte priser på mellom 50 – 90 % av ordinær pris og mange av tilbudene er innenfor restaurantindustrien. Selskapet har etterhvert en global tilstedeværelse i 250 land deriblant Norge. Selskapets inntekter var rundt 760 millioner dollar i fjor og er estimert til ca 2 milliarder dollar i 2011. Høsten 2010 avviste selskapet et oppkjøpstilbud på 6 milliarder dollar fra Google som nå planlegger å lansere sitt eget kupongselskap. Det samme har Yahoo gjort samt en rekke mindre aktører. Selv Facebook lanserer sin egen tilbudstjeneste Facebook Deals som skal fokusere på daglige lokale tilbud. Groupon selv planlegger sin egen børsnotering og det er spekulert i en verdifastsettelse på hele 15-20 milliarder dollar.

Det er ingen tvil om at Groupon har svært gode tilbud som kommer forbrukeren tilgode. Ettersom kundene begynner å forvente gode tilbud vil dette kunne presse prisene nedover etterhvert som restaurantene konkurrerer om kunder.

Sett fra restaurantens ståsted er denne forpliktet til å gi en rabatt på minimum 50% av ordinær pris for å kunne gi et tilbud gjennom Groupon. Groupon tar deretter 50% av dette igjen slik at restauranten sitter igjen med 25% av ordinær pris og vil derfor tape en anselig sum for hver person som benytter seg av tilbudet. Restauranten kan riktignok sette et tak på hvor mange som kan benytte seg av tilbudet. Restauranten får heller ikke pengene på forhånd men får pengene fra Groupon først når tilbudet blir benyttet. Man har heller ingen kontroll over når de som har kjøpt tilbudet fra Groupon. Dersom alle kommer første dagen vil restauranten sannsynligvis slite med å betjene alle kundene.

Groupon i Norge har tidligere fått kritikk fra enkelte selskaper som har benyttet seg av rabattsystemet. Det har blant annet gått på at Groupon ikke har forklart vilkårene for tjenesten godt nok samt at kundene ikke har fått lese korrektur på de tilbud som har blitt sendt ut.

Restauranten er derfor naturligvis avhengig av å konvertere de kundene som de får med tap gjennom Groupon til lojale kunder. Men er det ikke sannsynlig at de kundene restauranten får gjennom Groupon i stor grad returnere til Groupon for nye konkurrerende tilbud istedenfor å bli en lojal kunde av restauranten?. Det er disse tendensene man kan se i USA hvor selskapet har hatt størst suksess. Det er nå nesten tre måneders ventetid for å få sitt tilbud publisert gjennom Groupon sitt tilbudssystem og man har fått et prispress nedover.

Det kan derfor stilles spørsmål til hvor bærekraftig dette systemet vil være, også spesielt med tanke på hvor mange konkurrenter som er i ferd med å entre markedet. Det er dette som har ført til at blant annet  Slate.com spekulerer i at Groupon fort kan bli et offer for sin egen suksess.

2 svar til “Kan Groupon skade restaurantindustrien?”

  1. [...] har tidligere spekulert i hvordan Groupon kan være skadelig for restaurantbransjen i det lange løp. Boston Globe har nå en artikkel hvor de har snakket med flere restauranteiere om deres forhold [...]

  2. [...] mest kjent for sterkt rabatterte priser på blant annet restaurantbesøk og vi har tidligere skrevet om Groupons forhold til restaurantbransjen og mulige negative [...]

Si din mening

© 2011 Restaurantanmeldelser. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven. Andre sider i vårt nettverk: Alt om flyturen---Mobil test